Nimex Shade Entreprenad

Nimex Shade är en tillverkande entreprenör inom solavskärmning med egen produktion av solskydd. Vår produktionsanläggning ligger i Mullsjö. Vi erbjuder våra tjänster i form av AB eller ABT. Ju förr vi finns med i planeringen desto bättre. Inom ramen för en totalentreprenad har Nimex Shade full kontroll på hela processen – från projektering med egentillverkade produkter till utfört montage och drift.

Projektering och projektledning

Nimex Shade ansvarar för att entreprenaden uppfyller funktionskrav och följer upprättad systemhandling samt krav på dokumentation.

I vår entreprenadgrupp finns lång erfarenhet och bred kompetens för att säkerställa vårt projekteringsansvar och projektledning i entreprenad som till exempel:

  • Ritning, dokumentation, miljöbedömning

  • Styrning och automatik

  • Väv och energikalkyl, g-totalvärde

  • Produkt och montage 

Samverkan och kommunikation

Oavsett typ av entreprenad är samverkan med projektets beställare, entreprenörer och övriga intressenter av största vikt. För att säkerställa en väl fungerande kommunikation erbjuder vi alltid en kontaktyta visavi beställare.

Nimex Shade representanter och underentreprenörer följer ID06.

Egen tillverkning

Genom egen tillverkning i vår produktionsanläggning i Mullsjö äger vi processen för leverans. Detta ger oss bästa förutsättningar för att vara flexibla och leverera kundanpassade produktlösningar – en styrka i vår projektledning som skapar trygghet i dialog med beställare mot en gemensam tidsplan.