Nimex Shade Entreprenad

Vi är en tillverkande leverantör inom solavskärmning med egen produktion av solskydd, en styrka då vi snabbt kan byta fokus inför större projekt. Ju tidigare vi finns med i planeringen desto bättre. Är du arkitekt, inköpare, projektör, entreprenör eller konsult? Vi guidar dig rätt, vårt mål är att tillsammans med våra återförsäljare erbjuda er en smidig resa i just ert projekt.

Projektering och projektledning

Nimex ansvarar för att entreprenaden uppfyller funktionskrav och följer upprättad systemhandling samt krav på dokumentation.

Nimex har lång erfarenhet och bred kompetens för att säkerställa att ni får den hjälp ni behöver i just ert projekt när det kommer till:

  • Ritning, dokumentation, miljöbedömning

  • Styrning och automatik

  • Väv och energikalkyl

  • Rätt produkt

Samverkan och kommunikation

Oavsett typ av entreprenad är samverkan med projektets beställare, entreprenörer och övriga intressenter av största vikt. För att säkerställa en väl fungerande kommunikation erbjuder vi alltid en kontaktyta mot beställare.

Egen tillverkning

Genom egen tillverkning i vår produktionsanläggning i Mullsjö äger vi processen för leverans. Detta ger oss bästa förutsättningar för att vara flexibla och leverera kundanpassade produktlösningar – en styrka i vår projektledning som skapar trygghet i dialog med beställare mot en gemensam tidsplan.

Kontakta oss

E-post entreprenad
projekt@nimex.se