Rullgardiner

Rullgardinen är ett beprövat solskydd för inomhusbruk. Gardinen finns i många modeller med tillval av kassett, sidogejder, vajerstyrning med mera och passar för skolor, offentliga miljöer och privata hem. Valet av väv påverkar funktioner som genomsiktlighet och bländning. Storlek på fönster avgör vilket system som är lämpligast. Med motor och kompletterad automatik blir rullgardinen ett dynamiskt solskydd som spar energi.