Utvändig vävkollektion

Utvändigt solskydd hindrar som en del av klimatskalet ljus och värme från att ta sig in i byggnaden. Väven för våra utvändiga produkter är av två typer och anpassade för att tåla väder och vind: screenväv och akrylväv (som vanligtvis benämns markisväv).