Invändig screenväv

Nimex Shade screenvävar har många olika användningsområden, till exempel byggnaders klimatskal, optimerad termisk komfort eller bländskydd. Flera screenvävar är belagda med aluminium på baksidan för att öka reflektionen och därmed prestandan energimässigt.