Solavskärmning

I samråd med arkitekter och konsulter i projekterande led, samt entreprenörer, byggare och fastighetsförvaltare, utvecklar och tillverkar Nimex effektiva och sofistikerade lösningar för solavskärmning i små och stora projekt. Vi erbjuder ett rikt och varierat utbud av utvändiga och invändiga solskydd som i varierande grad alltid kan kompletteras med smarta funktioner som motordrift, fjärreglage, sol- och vindautomatik och seriekoppling.