Utvändig väv screen

Vårt urval av screenvävar har många olika användningsområden, som till exempel byggnaders klimatskal, optimerad termisk komfort eller bländskydd. Flera screenvävar är belagda med aluminium på baksidan för att öka reflektionen och därmed prestandan energimässigt. Väven i vår egen standardkollektion Nimex Shade Sergé 3% är avsedd för våra vertikala screenmarkiser och består av glasfiber och plast.