Utvändiga produkter

Nimex erbjuder ett rikt och varierat utbud av utvändiga solskydd. De flesta av våra solskydd kan i varierande grad kompletteras med smarta funktioner som motordrift, fjärreglage, sol- och vindautomatik och seriekoppling.