Vi formar ljus. Vi skapar skugga.

Nimex Shade levererar innovativ solavskärmning som gynnar hållbar arkitektur, exteriört såväl som interiört. Vi är experter på klimatskal och termisk komfort. Vi svensktillverkar automatiserad solavskärmning, vi vägleder och säkerställer att det solskydd du valt klarar högt ställda funktionskrav. Och vi levererar såklart våra tekniska lösningar installerade på ditt objekt.