Varde skugga – Louis Kahn

Dagrar och skuggor får rummet att leva upp. Allt eftersom ljuset rör sig följer skuggan tätt inpå och förändrar den rumsliga upplevelsen. Skugga spaltar upp öde ytor och tomma utrymmen så att de genast känns mindre öde och tomma. Skugga ger rummet liv och djup.

Med Leonardo da Vinci kan vi tala om olika sorters skugga:

  • Självskugga är den skugga som projiceras på ett föremål. 

  • Slagskugga är den skugga som det belysta föremålet kastar. Den består av två delar, en inre kärnskugga och en yttre halvskugga, umbra och penumbra på latin. 

  • Skugga kan också variera med föremåls inneboende egenskaper och form. 

Louis Kahn räknas till 1900-talets främsta arkitekter, en ljusmästare som arbetade med skugga som bärande arkitektoniskt element. 

Han föddes på estniska Ösel 1901 men utvandrade med sin familj till USA där han växte upp. Liksom kollegan Le Corbusier var Kahn en utpräglad modernist. Båda var även starkt påverkade av antikens arkitektur. Under femtiotalet hämtade Kahn inspiration till sin arketypiska stil på plats i Grekland. 

"Forngrekisk arkitektur lärde mig att där en pelare står finns inget ljus och där ingen pelare står finns ljus… Att få en pelarrad att växa ur väggen och pulsera i sin egen rytm av icke-ljus, ljus, icke-ljus, ljus… Det är artisteriets mirakel." 

Louis Kahn, arkitekt

De grekiska studierna satte spår i hans egen gärning. Med skärmtak, konsoler, valv, genombrutna murar, pelare, pilastrar, nischer och loggior reglerade och varierade Louis Kahn ljus och skugga, skapade avgränsning, djup och mirakulösa rum.   

Bilder: The National Assembly Building, Dhaka. Arkitekt Louis Kahn.