Rådgivning – Nimex Shade vägleder för rätt funktion

Oavsett om det gäller byggnadens klimatskal eller termiska komfort finns det starka skäl att involvera Nimex Shade när byggnaden ska kompletteras med solavskärmning. Rådgivning och vägledning kring solavskärmning är vår specialitet och – vår passion. Vi bistår med expertis inom många olika områden och kring teknisk dokumentation.

Funktionskrav

Genom beräkningsprogrammet ESBO (en del av EQUAs programvara gällande byggnaders prestanda IDA ICE) gör vi energiberäkningar utifrån vald produkt och glas. Resultatet av kalkylen i ESBO ger ett g-totalvärde som avser solskydd i relation med aktuellt glas. På så sätt säkerställer vi att solskyddet klarar funktionskravet, vilket ofta anges i g-tot, ”total solar energy transmittance”.

Automation

Vi arbetar med olika fabrikat för styrning och automation av våra produkter. Vestamatic är en av våra leverantörer med stor erfarenhet och kunskap i projekt där vi tillsammans säkerställer kraven på funktion.

Genom att komplettera våra solskydd med en automatik skapar vi dynamisk avskärmning och optimerar klimatskalets funktion och det termiska klimatet i byggnaden. Automatiska solskyddslösningar reglerar skillnader mellan årstider och ger ett behagligt inomhusklimat. Automatiken gör det möjligt att fullt ut nyttja och njuta dagsljusets fördelar året runt, samtidigt som det spar energi.

Energisnåla och automatiserade lösningar med motoriserade och elektroniskt styrda solskydd bidrar till minskade driftkostnader och ökade miljövinster, besparingar som i sin tur gynnar klimatet.

Dokumentation

Flera av våra system och stor andel av den väv vi använder finns registrerade i databaserna Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Vi arbetar löpande med att få fler produkter bedömda.

Idag finns nästan alla Nimex Shade produkter som BIM-modeller och representerad i BIM-object. Vi arbetar löpande för att få fler produkter representerade. Ni hittar alla BIM-object under www.nimex.se/dokumentation.

Produkt och montage

Genom produktritningar och med vår erfarenhet av entreprenad och montage förmedlar vi vår kunskap och ger tydlig vägledning kring produktlösning och infästning med hänsyn till arkitektonisk utformning och funktion.

Varmt välkommen att diskutera dina önskemål med oss på Nimex.