Val av väv

Det är vävens egenskaper som till stor del avgör funktionen i textila solskydd. Nimex Shade erbjuder ett brett sortiment som lägger stor vikt vid vävens tekniska egenskaper. Eftersom produkten ska uppfylla olika krav beroende på var den ska monteras, finns separata kollektioner för utvändig och invändig väv.

Vi vägleder vid val av väv

Gemensamt för all teknisk väv är att vi kan jämföra olika värden från tester som mäter solens ljus och värmestrålning genom fönstrets glasyta (observera att det gäller klarglas). Testerna resulterar i en procentsats för olika områden, vilket underlättar jämförelsen mellan vävar för att välja rätt.

RS - REFLECTION SOLAR

RS-värdet anger den procentuella mängden ljus och värme som väven återkastar.

TS - TRANSMISSION SOLAR

TS-värdet anger den procentuella mängden ljus och värme som väven släpper in i rummet.

AS - ABSORPTION SOLAR

AS-värdet anger den procentuella mängden ljus och värme som tas upp i vävens material. Väven blir en sekundär värmekälla, dock inte lika stark som solens strålning.

UV-TRANSMISSION

UV-värdet anger den procentuella mängden UV-strålning som väven släpper in i rummet.

ÖF – ÖPPNINGSFAKTOR

Väv kan grovt beskrivas som ett nät där öppningsfaktorn ÖF anger i procent hur finmaskig väven är, det vill säga andel ”hål”. Öppningsfaktorn påverkar den visuella kontakten med utsidan men även ljustransmissionen.

Några tips vid val av väv

  • Kulören påverkar den visuella kontakten med utsidan. Mörk väv ökar kontrasten, varför man ofta upplever det mer behagligt att se genom mörk väv jämfört med ljus.

  • Invändigt (kontor och olika datamiljöer) finns ofta behov av bländskydd. ÖF, öppningsfaktor på 3-5 % är Europeisk standard.

  • Beroende på väderstreck och verksamhet kan det finnas behov av 1 % eller tät väv för att uppfylla behovet av bländskydd.