Nimex Shade

Vi formar ljus. Vi skapar skugga.

Nimex är en tillverkare och leverantör av innovativ solavskärmning som gynnar hållbar arkitektur, exteriört och interiört. Vår produktion är lika delar traditionellt hantverk och innovativ high tech. Vi tillverkar produkter för såväl kommersiella fastigheter som privata hem.

Hantverk och expertis

Vår styrka är textila solskydd för utvändigt och invändigt bruk men erbjuder även fasta solskärmar i aluminium för fasader. Med ett gediget hantverk och expertis kring intelligenta styrsystem som optimerar klimatskalets funktion skapar Nimex förutsättningar för att fullt ut kunna nyttja och njuta dagsljusets fördelar året runt.

Tillverkning i Mullsjö

Vi är stolta över att erbjuda svensktillverkad solavskärmning. Vårt huvudkontor finns i Mullsjö där också all tillverkning sker. Vi utvecklar och producerar våra produkter i egen produktionsanläggning, vilket ger oss full kontroll över hela tillverkningskedjan och skapar trygghet för våra kunder kring leveranssäkerhet och kvalitet. Så långt det är möjligt tillverkar vi komponenterna till våra produkter själva och har noggrant utvalda leverantörer som förser oss med vissa kompletterande delar.

Våra kunder

Våra kunder är återförsäljare inom solskyddsbranschen men återfinns även i byggbranschen med inriktning mot kommersiella fastigheter och offentliga miljöer.

Solskydd med högt ställda funktionskrav

Vi vägleder våra kunder och säkerställer att solskydden klarar högt ställda funktionskrav. Energisnåla och automatiserade lösningar med motoriserade och elektroniskt styrda solskydd bidrar till minskade driftkostnader och ökade miljövinster.

Skugga är estetisk kvalitet

Solavskärmning är inte enbart en fråga om skydd mot bländande ljus och tryckande hetta. Skuggan som skapas är en estetisk kvalitet med kraften att forma arkitektur. Den skapar tredimensionella perspektiv och ger rummet ett djup. Vår mission är att reglera och variera skugga, ljus och interiört klimat.

Nimex Shade. Vi formar ljus. Vi skapar skugga.